Verksamhet och mål

Dunderklumpens pedagogiska mål är

  • Att barn, föräldrar och personal ska känna glädje och trygghet hos oss
  • Att varje barn ges möjligheter att utveckla sin identitet och att man får vara precis som man är
  • Att miljön ska vara varierande och föränderlig utifrån barnens intresse och nyfikenhet


Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten och vi följer läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Förskolan har plats för 25 barn som är indelade i 2 avdelningar, Fjärilen och Larven. Vi arbetar kontinuerligt med vår grundverksamhet där fokus ligger på regler, rutiner och hur vi är mot varandra. Värdegrundsarbetet är en viktig del för att skapa trygghet och en vi-känsla. Vi arbetar med tema som är olika på dom olika avdelningarna utifrån åldersgrupp och barngrupp.


Vi vistas utomhus dagligen och där årstiderna följs med olika aktiviteter


Vi arbetar mycket med vår inom- och utomhusmiljö för att på allra bästa sätt kunna utmana och inspirera barnen till lek och inlärning. Vi arbetar aktivt med att dela barnen i mindre grupper för att kunna se och bekräfta varje enskilt barn.


Vi arbetar aktivt mot mobbing och kränkande behandling.


Hemsidan är skapad med