Om FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

Vad gör vi om dagarna?

Uteleken en viktig del av vår verksamhet och pedagogik. Vi är därför ute vid flera tillfällen varje dag, oavsett väder, eftersom vi tycker att utevistelsen ger stora möjligheter samt är bra för barnens hälsa och välbefinnande. En dag i veckan har vi dessutom en utedag.

På Dunderklumpen har vi flera olika samlingar varje dag, där vi både i gemensamma och mindre, åldershomogena grupper, arbetar med förskolans läroplan och då utgår ifrån ett långsiktigt tema. Barnens behov är med och påverkar valet av tema och fokusområde.


Vi startar alltid dagen tillsammans, tre dagar i veckan har barnen pedagogisk verksamhet i mindre grupper och utöver det har vi varje vecka tillfällen med fokus på gymnastik och rörelse samt arbetet med ”Grön flagg”.

Vi gör också gärna små utflykter där vi får tillfälle att utforska vår närmiljö. Det kan vara en promenad till Parken eller någon av de kringliggande lekplatserna, men vi gör också regelbundet längre utflykter, t.ex. med buss eller tåg.


Barnen lär sig under sin tid hos oss att samspela över åldersgränserna och de större barnen ges möjlighet att utveckla en god känsla för att stötta och hjälpa de mindre. 

Hemsidan är skapad med