Om FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

Språk för alla

För oss är kunskapen om språkutveckling och allas egna utvecklingstakt central i det pedagogiska arbetet och vi följer med stort intresse utvecklingen inom området.

På Dunderklumpen arbetar vi med att våra lärmiljöer ska locka och stimulera barnen till fantasi, lek och lärande. Där i leken sker språkutvecklingen, men språket genomsyrar i princip allt vi gör.


Vi har samlingar dagligen där vi ger alla barn språkutrymme, sjunger sånger, har rörelser, läser sagor där barnen aktivt är med och berättar samt tränar rim och ramsor.

Ofta tydliggör vi händelser med bilder och tecken. Flera av våra pedagoger är TAKK-utbildade (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och vi använder det tillsammans med talet, för att främja språkutvecklingen. Att använda tecken som stöd gör att vi förstärker ord och gör ordet mer begripligt för barnen.

Hemsidan är skapad med