Rutiner för sjukdom

Smittsamma sjukdomar sprids snabbt i barngruppen, till personalen och övriga familjemedlemmar. Minskad exponering är det bästa smittskydd och profylax. Barn som är uppenbart smittsamma eller sjuka skall inte närvara verksamheten. Personalen avgöra hur barnets mående och allmäntillstånd är och tar kontakt med föräldrarna om tillståndet inte är tillfredställande


Absoluta regler går inte att fastslå, men barn skall INTE delta i Dunderklumpens verksamhet:

- Syskon får lov att gå på förskolan mellan 9-14

- Vid feber. Alltid minst en feberfri dag innan barnet återgår till verksamheten

- Uppenbar smittorisk. (maginfluensa med diarré och/eller kräkningar, vattkoppor, vätskande blåsor etc)

- Förskolan ger inte mediciner till barn bortsett från livsuppehållande och då behövs ett intyg från vårdnadshavarna

- Konstaterat bärande blåsor av vissa bakterier (kontakt med smittskyddsverksamhet/bvc/vårdcentral kan ske)

- Syskon till sjukt barn skall vara hemma om smittsamhet kan misstänkas tex vid maginfluensa.

- Vid maginfluensa ska barnen vara hemma minst 48 h efter tillfrisknande


Hemsidan är skapad med