PersonaL

På Dunderklumpen arbetar 5 pedagoger och en kock.

Rektor Jessica Germell har många års erfarenheter i förskolan samt i sitt tidigare arbete som biträdande rektor och arbetar till viss del i barngruppen.

På avdelning Larven arbetar Linda, Linda och Jessica.

På avdelning Fjärilen arbetar Diana, Ann och Tanja


Hemsidan är skapad med