Inskolning

Som vårdnadshavare är du delaktig i ditt barn inskolning. Vi tillämpar en 2 veckors och vi utgår från barnets behov. Under inskolningstiden är barnet inte hela dagar på förskolan. Dock tas ordinarie avgift baserat på inlämnat abonnemang ut även under inskolningstiden. Innan inskolningen påbörjas kommer ni få hem schema och inkomstuppgifter och dessa lämnas in senast samma dag som inskolningen börjar annars kan ingen inskolning starta. Att vårdnadshavaren närvarar är avgörande för att barnen ska känna trygghet under den första tiden i den nya miljön. Ny miljö, nya rutiner och nya personalkontakter kräver en mjuk och välplanerad introduktion. Inskolningsperioden är också en viktig inledning till framtida samverkan mellan förskola och vårdnadshavare.

Hemsidan är skapad med