Ekonomi

Dunderklumpen är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening. Verksamheten finansieras med de kommunala bidragen samt vårdnadshavarnas månadsavgifter. Dessa beräknas utifrån Svalöv kommuns förskoleverksamhet, vilket innebär att maxtaxa tillämpas.

Barn vars föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga erbjuds plats 15h/veckan tis-tors 9-14 till reducerad taxa, se länk nedan, alternativt så erbjuder Dunderklumpen även 24h/veckan mot att taxan blir heltid och tiderna disponeras mellan tis-fre 8-14

Förskolans ekonomi är stabil.Läs mer på https://www.svalov.se/utbildning--barnomsorg/forskola/regler-och-taxor-for-barnomsorg.html

Hemsidan är skapad med