Om FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

Börja på Dunderklumpen

Vi tillämpar tre veckors inskolningstid som standard, där du som förälder också är delaktig. Efter ytterligare några veckor på Dunderklumpen träffas föräldrar och mentor på ett uppföljningssamtal, där vi stämmer av hur den första tiden har varit.

På Dunderklumpen har varje barn en egen mentor bland pedagogerna. Det är hen som kommer att ansvara för inskolningen av ert barn. Först görs ett hembesök, där vi träffas i den miljö där barnet är tryggt, för att ge goda förutsättningar för en lyckad inskolning. Det är viktigt att inskolningen blir bra, både för barn och förälder.

Det är också barnets mentor som håller utvecklingssamtal med föräldrarna varje termin (från tre års ålder ges även barnen möjlighet att vara med). Mentorn skriver även ett personligt föräldrabrev om barnet en gång per termin.Hemsidan är skapad med