Om FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

Barn + föräldrar + personal = Dunderklumpen

För oss på Dunderklumpen är barnen verksamhetens hjärta och vi vill att de varje dag erbjuds en förskola där de trivs, har roligt och känner stor trygghet. Det är viktigt att alla barn får möjlighet att stärka sin självkänsla samt utveckla sin förmåga till empati och social kompetens.

Vi eftersträvar en så liten barngrupp som möjligt, gärna med blandad sammansättning beträffande ålder och kön.


Aktiva och engagerade föräldrar är avgörande för föräldrakooperativets verksamhet. Att vara förälder på Dunderklumpen innebär alltid ett ansvar, men ger i gengäld en mängd fördelar och en möjlighet att tillsammans med andra utveckla en så bra förskola som möjligt.

Personalen är vår största tillgång och vi eftersträvar en hög personaltäthet och kontinuitet bland pedagogerna. Vi värdesätter pedagogiskt kompetent personal, uppmuntrar till fortbildning och sätter stor vikt vid personalvård.


Personalen ansvarar för att den pedagogiska verksamheten kontinuerligt utvecklas och tillämpas i enlighet med gällande läroplan för förskolan, medan föräldrarna ansvarar för den ekonomiska föreningen.

Det är alltså vi – föräldrar och barn tillsammans med personalen, som formar den förskola vi vill ha.

Hemsidan är skapad med