Om FÖRÄLDRAKOOPERATIVet

Vara förälder på Dunderklumpen

FÖRÄLDRAINSATSER

På Dunderklumpen ansvarar pedagogerna för allt pedagogiskt arbete. Föräldrainsatser kan tillfälligtvis förekomma vid behov, men i nuläget finns inga schemalagda föräldrainsatser i verksamheten.

Som förälder på Dunderklumpen förväntas ni engagera er i verksamheten på olika sätt. Varje medlem är ålagd att vara engagerad i en grupp samt årligen delta på en fixaraktivitet.


FIXARDAGAR

Varje vår anordnas det gemensamma fixaraktiviteter, då vi genomför en del lite större projekt och förbättringar av våra lokaler och vår utemiljö. Det brukar vara trevliga stunder när vi föräldrar tillsammans förbättrar barnens miljö!

ARBETSGRUPPER

Som förälder på Dunderklumpen ingår man alltid i en av arbetsgrupperna nedan, som under året har ansvar för olika delar av förskolans drift och skötsel:


– Styrelsen

– Innegruppen

– Utegruppen

– It-/informationsgruppen

– Evenemangsgruppen

Hemsidan är skapad med