Om FÖRÄLDRAKOOPERATIVet

Saker som kan

vara bra att veta:

ABONNEMANG

Dunderklumpen följer samma regler och har samma avgifter som de kommunala förskolorna i Svalövs kommun. Hur mycket ni betalar för att ha barnet eller barnen på förskolan är beroende av hur stora inkomster hushållet har per år men även på hur många barn ni har hos oss.

ÖPPETTIDER

Förskolan har öppet måndag till fredag kl. 06:00-18:00. Ditt barn får vara hos oss de tider ni vårdnadshavare arbetar eller studerar plus restid till och från arbetet/studieplatsen. Barnet får inte vara på förskolan när någon av er är lediga.


Om man är föräldraledig eller arbetslös har man möjlighet att lämna sitt barn 20 timmar per vecka. Timmarna fördelas på fyra dagar per vecka mellan kl. 09:00 och 14:00.


Förskoleavgiften avser plats på förskolan och beräknas på 12 månader. Platsen är ett abonnemang och förskoleavgiften ska betalas även om barnet eller barnen är tillfälligt frånvarande. Avgiften betalas månadsvis till Dunderklumpen via den fakturaavi som skickas hem till er vårdnadshavare.


UPPSÄGNING AV PLATS

Skulle ni av någon anledning behöva säga upp er plats på Dunderklumpen är uppsägnings-tiden 1 månad.

Hemsidan är skapad med