Om FÖRÄLDRAKOOPERATIVet

Så här fungerar det!

Ett föräldrakooperativ drivs i privat regi, men sköts enligt kommunens riktlinjer och följer samma regler och har samma avgifter som de kommunala förskolorna. Eftersom styrelsens arbete är ideellt äts inte skolpengen upp av byråkrati, utan kan gå direkt in i verksamheten. Vi har bl.a. möjlighet att ha hög personaltäthet, små barngrupper och en egen kokerska.

Att driva en fristående förskola tillsammans ger många fördelar! Som förälder får man möjlighet att engagera sig i barnens vardag, man får möjlighet till insyn i och inflytande över verksamheten och tillsammans ger vi våra barn en så bra förskola som möjligt, med familjär miljö och stor gemenskap. Att vara förälder på ett föräldrakooperativ innebär också ett ansvar, något man som förälder och medlem måste vara beredd och villig att ta.

Dunderklumpen drivs som en ekonomisk förening. Som medlemmar i föreningen är vi föräldrar ytterst ansvariga för att förskolan fungerar, men också för ekonomin och för att alla avtal följs enligt de regler som finns. Som medlem räknas du om du är vårdnadshavare till ett barn på Dunderklumpen. Varje år hålls föreningsstämma då föreningen väljer en styrelse, som tillsammans med personalen har det övergripande ansvaret för verksamheten, föreningens ekonomiska förvaltning och det löpande administrativa arbetet.

Hemsidan är skapad med